IHK Karlsruhe - Januar 2007

IHK Heilbronn Franken - Januar 2004

Heilbronner Stimme - 05 Februar 2004

Moritz - März 2004

Heilbronner Stimme - 10 April 2004

Heilbronner Stimme - 05 Juli 2004

Heilbronner Stimme - 24 Juli 2004

SWR4 - 19 August 2004

Heilbronner Stimme - 29 September 2004

Haller Tagblatt - 16 November 2004

Heilbronner Stimme - 19 November 2004

Heilbronner Stimme - 28 Januar 2005

ZEAG Kundenmagazin - Januar 2005

Heilbronner Stimme - 17 Februar 2005

Heilbronner Stimme - 21 Februar 2005

Heilbronner Stimme - 25 Februar 2005

Architekten24 - Februar 2005

Heilbronner Stimme - 05 März 2005

Heilbronner Stimme - 10 Juni 2005

Heilbronner Stimme - 30 August 2005

Solothurner Zeitung - 06 September 2005

Solothurner Tagblatt - 10 September 2005

Solothurner Zeitung - 10 September 2005

Heilbronner Stimme - 19 September 2005

Solothurner Tagblatt - 21 September 2005

Deutsches Architektenbatt - November 2005

IHK Karlsruhe - Januar 2006

Architekten24 - März 2006

Boulevard Baden - 18 Februar 2007